Ansatte Kontakt oss
 Om oss


Nord Revisjon AS er et lite revisjonsselskap som er stiftet av registret revisor Pål Jensen.

Selskapet er medlem i Den norske Revisorforening.  Selskapet har en ansatt per dags dato.

Selskapets hovedaktivitet er lovpålagt revisjon av små og mellomstore virksomheter, samt rådgivning i tilknytning til revisors naturlige oppgaver/områder.  Vår målsetting er å være en viktig bidragsyter for våre kunder som revisor og rådgiver.

Da selskapet bare har en ansatt, vil ansvarlig revisor også være utøvende revisor.  Denne nærheten vet vi at våre kunder setter pris på, både når det gjelder kontinuitet og å forhindre unødig tidsforbruk.

Selskapet er opptatt av å kunne tilby våre kunder personlig, engasjert og nær service på høyt nivå.  Vi legger i tillegg stor vekt på å være tilgjengelige og serviceinnstilte til enhver tid.  Ved at vi ikke skal ha flere kunder enn vi kan bli godt kjent med, kan vi også være enn aktiv samarbeids- og sparringspartner når dette er nødvendig.